Quay lại
Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ SHOPEE

Điều 1. Phạm vi cung cấp dịch vụ

 
CÔNG TY CỔ PHẦN AIRPAY (“AIRPAY”) chỉ định và Khách hàng làm đại lý (“Đại lý”) cho dịch vụ hỗ trợ thu hộ thông qua công cụ mà AIRPAY cung cấp cho Đại lý dưới bất cứ hình thức thể hiện nào với địa chỉ tại https://dailyshopee.vn (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ Đại lý Shopee” hoặc “Dịch vụ”), bao gồm:
-  Hỗ trợ thu hộ các loại thẻ game, thẻ điện thoại, thẻ đa năng, thẻ tiện ích v.v…
-  Hỗ trợ thu hộ các giao dịch thanh toán hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ.
-  Dịch vụ khác mà AIRPAY có thể cung cấp cho Đại lý trong từng thời kỳ.

Điều 2. Cam kết của Đại lý

 
2.1. Thực hiện các hướng dẫn, thông báo hoặc yêu cầu về Dịch vụ theo quy định của AIRPAY, được gửi, cập nhật đến Đại lý thông qua bất kỳ hình thức thông báo nào được quy định tại Điều khoản dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn các hướng dẫn và yêu cầu về giá áp dụng cho các sản phẩm, các loại Thẻ, được ấn định và thông báo bởi AIRPAY cho tất cả hoặc một số Đại lý vào từng thời điểm.
2.2. Trừ khi đã thông báo trước cho Đại lý theo khoản 6.3 và 6.8 tại Điều 6 của Điều khoản sử dụng này, Đại lý đồng ý và thừa nhận rằng bất cứ hành động truy cập nào vào tài khoản chính thức để thực hiện bất cứ giao dịch nào của Dịch vụ Đại lý Shopee bằng tên truy cập với đúng mật khẩu truy cập và/hoặc các yếu tố định danh khác mà Đại lý đã đăng ký và/hoặc được AIRPAY cấp đều được coi là Đại lý thực hiện truy cập, bất kể có do Đại lý thực tế thực hiện hay không.
2.3. Đồng ý cung cấp tất cả thông tin mà AIRPAY yêu cầu phục vụ cho việc cung ứng và/hoặc thực hiện Dịch vụ. Đại lý đảm bảo rằng tất cả các thông tin cung cấp cho AIRPAY là chính xác, đầy đủ, trung thực và cập nhật mới nhất đến thời điểm cung cấp.
2.4. Trong trường hợp thực hiện Dịch vụ Đại lý Shopee qua ứng dụng trên điện thoại di động, Đại lý đồng ý rằng:
a) Thông báo ngay cho AIRPAY bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến số điện thoại di động và/hoặc địa chỉ thư điện tử (nếu có) của mình (cho dù những thay đổi này phát sinh do việc thay đổi số điện thoại mới, hoặc việc ngừng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp, hoặc do điện thoại di động của Đại lý bị mất, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác). Trừ khi nhận được thông báo của Đại lý, AIRPAY sẽ tiếp tục cung cấp Dịch vụ qua số điện thoại di động mà Đại lý đã đăng ký cho đến khi được thông báo thay đổi hoặc điều chỉnh.
b) Tin nhắn được coi là đã gửi cho Đại lý nếu việc gửi tin này đã được xem là thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông bất kể Đại lý có thực sự nhận được tin nhắn hay không.
c) AIRPAY không đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin hoặc tin nhắn và không chịu trách nhiệm về việc thông tin hoặc tin nhắn của Dịch vụ bị truy cập hoặc sử dụng bởi một bên không có thẩm quyền. Đại lý đồng ý rằng AIRPAY được miễn trách trong những trường hợp như được nêu và diễn giải ở điểm này.
d) Đồng ý nhận tin nhắn do AIRPAY gửi tới để:
-  Thông báo biến động số dư tài khoản.
-  Thông báo OTP (mã xác thực giao dịch một lần).
-  Thông báo các sản phẩm, dịch vụ mới, chương trình khuyến mại.
-  Thông báo khác phục vụ cho việc thực hiện giao dịch của Đại lý.
2.5. 	Đại lý có thể sử dụng Dịch vụ theo nhu cầu của mình, nhưng trong mọi trường hợp tài khoản của Đại lý phải có số dư khả dụng vào thời điểm thực hiện các giao dịch theo nhu cầu và giá trị giao dịch không vượt quá hạn mức được phép sử dụng theo quy định của AIRPAY trong từng thời kỳ. 

Điều 3. Mật khẩu, mã xác minh sử dụng Dịch vụ.

 
3.1. Mật khẩu là một dãy ký tự được Đại lý tự tạo để truy cập/đăng nhập vào tài khoản và/hoặc để xác thực tài khoản của Đại lý khi thực hiện các giao dịch thuộc Dịch vụ. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, Đại lý phải bảo mật mật khẩu, định kỳ nên thay đổi mật khẩu.
3.2. Mã xác minh là mã bảo mật được AIRPAY gửi cho Đại lý để xác thực quyền truy cập và tính chịu trách nhiệm của Đại lý khi truy cập tài khoản để sử dụng Dịch vụ. Khi mã xác minh được sử dụng (với bất cứ hình thức nào kể cả không do chính Đại lý trực tiếp sử dụng), đều được xem là Đại lý đã sử dụng và Đại lý tự chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc mã xác minh đã được sử dụng để truy cập và đăng nhập vào tài khoản. 
3.3. Đại lý tự chịu trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu, mã xác minh và các yếu tố định danh khác do mình tự tạo và/hoặc AIRPAY cung cấp; sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc sử dụng Dịch vụ của những người không có thẩm quyền. Để bảo đảm tính bảo mật của mật khẩu, tránh các trường hợp rơi, mất, nhầm lẫn, bị đánh cắp, thất lạc v.v... Đại lý cần ghi nhớ, không nên lưu, viết hoặc bằng cách khác lưu trữ mật khẩu trên giấy, điện thoại, máy tính và/hoặc các thiết bị, phương tiện nào khác có tính năng lưu trữ.
3.4. Đại lý phải bảo vệ mật khẩu, mã xác minh để đảm bảo rằng chỉ có Đại lý hoặc những người có thẩm quyền mới có quyền đăng nhập, truy cập tài khoản để sử dụng Dịch vụ. Mọi giao dịch bán hàng và thu tiền trong phạm vi cung cấp Dịch vụ, nếu được AIRPAY kiểm tra đúng, đủ các yếu tố định danh theo quy định tại Điều khoản sử dụng này, sẽ mặc nhiên được xem là ý chí của Đại lý, kể cả trường hợp trong tương lai việc truy cập tài khoản đó bị phát hiện và/hoặc bị xem là được thực hiện bởi người không có thẩm quyền; Đại lý vẫn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro và thiệt hại do việc đăng nhập, truy cập, sử dụng không có thẩm quyền đó gây ra.
3.5. Đại lý phải thông báo ngay cho AIRPAY để kịp thời xử lí bất kỳ trường hợp và/hoặc khả năng nào tên truy cập, mật khẩu, mã xác minh và/hoặc các yếu tố định danh khác của Đại lý bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc có nghi vấn bị lộ; đồng thời Đại lý phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác trước khi thông báo chính thức cho AIRPAY các trường hợp như quy định tại khoản này.

Điều 4. Thời gian xử lý giao dịch

 
4.1. Thời gian xử lý các giao dịch trong phạm vi cung ứng của Dịch vụ này do Đại lý quyết định và gửi yêu cầu: Đại lý được thực hiện giao dịch 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần.
4.2. Thời gian gửi tin nhắn, thông báo xử lý giao dịch của AIRPAY tới Đại lý: AIRPAY sẽ gửi thông báo, tin nhắn ngay cho Đại lý khi có thay đổi tăng số dư trên tài khoản (áp dụng với tài khoản Đại lý có đăng ký sử dụng dịch vụ cập nhật thay đổi tài khoản).
4.3. Thời gian khiếu nại tối đa dành cho Đại lý là 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch. Sau thời hạn trên AIRPAY có quyền từ chối giải quyết.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của AIRPAY

 
5.1. AIRPAY đảm bảo hệ thống cung ứng Dịch vụ vận hành ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng Dịch vụ trên nền tảng Internet, di động.
5.2. AIRPAY không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất của Đại lý phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ, trừ những thiệt hại, tổn thất thực tế của Đại lý phát sinh do lỗi cố ý của AIRPAY.
5.3. AIRPAY không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Đại lý phải chịu phát sinh từ hoặc do:
a) Việc sử dụng Dịch vụ hoặc tiếp cận các thông tin mà Dịch vụ cung ứng của bất cứ người nào khác được Đại lý ủy quyền; hoặc
b) Việc Đại lý để mất, mất cắp, lộ tên truy cập, mật khẩu, mã xác minh và/hoặc các yếu tố định danh khác mà Đại lý tự tạo hoặc được AIRPAY cung cấp dẫn đến trường hợp Dịch vụ bị sử dụng không có cấp quyền hoặc thông tin mà Dịch vụ cung ứng bị tiếp cận trái phép bởi bất cứ người nào không được cấp quyền; hoặc
c) Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc gửi tin nhắn, thông báo hoặc Đại lý không nhận được tin nhắn, thông báo dưới bất cứ hình thức nào; hoặc
d) Tính toàn vẹn hoặc tính xác thực của tin nhắn được gửi đến Đại lý; hoặc
e) Việc tin nhắn được thực hiện bởi một bên thứ ba mà bên này, bằng bất cứ phương thức nào, đã kết nối thiết bị của họ tới số điện thoại mà Đại lý đã đăng ký, sử dụng làm tài khoản đăng nhập, truy cập để sử dụng Dịch vụ, bất kể việc Đại lý có thực hiện hay không các yêu cầu, hướng dẫn trong tin nhắn và/hoặc, tin tưởng, cho rằng tài khoản đã có thay đổi về số dư và/hoặc dựa vào nội dung tin nhắn đã nhận để thực hiện bất cứ hành động, giao dịch nào liên quan đến tài khoản của Đại lý; hoặc
f) Sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp Dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của AIRPAY, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do trang web chính thức và/hoặc ứng dụng trên điện thoại di động, hệ thống kỹ thuật, công nghệ của AIRPAY cần được nâng cấp, sửa chữa; lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet; lỗi gián đoạn do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn; hoặc
g) Bất cứ trường hợp hoặc sự kiện bất khả kháng nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, đình công, dịch bệnh, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước, đơn vị có thẩm quyền khác và/hoặc các sự kiện có tính chất tương tự và/hoặc bất cứ sự cố gian lận, lợi dụng, lỗi hệ thống nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của AIRPAY.
5.4. AIRPAY có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý trước của Đại lý. AIRPAY có thể (nhưng không có nghĩa vụ) thông báo trước cho Đại lý về việc thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ, nếu các nguyên nhân dẫn đến các quyết định này phát sinh từ lỗi của Đại lý trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
5.5. AIRPAY có quyền từ chối không thực hiện yêu cầu giao dịch của Đại lý trong trường hợp tài khoản của Đại lý không có đủ số dư; hoặc do tài khoản của Đại lý đã đóng hoặc không hợp lệ; hoặc do nhà cung cấp dịch vụ không cho phép thực hiện thanh toán hóa đơn bằng phương tiện điện tử.
5.6. AIRPAY có quyền từ chối yêu cầu hủy bỏ giao dịch mà Đại lý đã thực hiện thành công. Tất cả các yêu cầu thực hiện giao dịch do Đại lý gửi đến AIRPAY qua hệ thống trong quá trình sử dụng Dịch vụ được coi là không hủy ngang, kể cả yêu cầu thực hiện giao dịch này do hoặc không do Đại lý gửi đến đều được hiểu là Đại lý thực hiện. Việc hủy bỏ chỉ có thể được chấp thuận nếu phát sinh từ nhà cung cấp dịch vụ và được AIRPAY xem xét đồng ý.
5.7. AIRPAY được quyền tự động khấu trừ tài khoản của Đại lý để thanh toán cho các hóa đơn mà Đại lý đã thực hiện hỗ trợ thu hộ các giao dịch thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ với các nhà cung cấp mà Đại lý lựa chọn tham gia. Việc thanh toán này có thể được thực hiện theo yêu cầu của Đại lý hoặc theo yêu cầu của chính nhà cung cấp dịch vụ.
5.8 AIRPAY có quyền từ chối việc tiếp tục thực hiện Dịch vụ cho các tài khoản Đại lý mà AIRPAY nghi ngờ có gian lận, trục lợi. Đồng thời, AIRPAY có thể phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, tố cáo các hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật và/hoặc thực hiện mọi biện pháp hợp pháp để bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của một bên thứ ba có liên quan. 
5.9 AIRPAY có toàn quyền khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn tài khoản của Đại lý nếu Đại lý ngưng sử dụng dịch vụ, tài khoản trong vòng 90 (chín mươi) ngày.
5.10 Trong quá trình cung cấp Dịch vụ của Đại lý, AIRPAY có quyền tiến hành kiểm tra, giám sát hoặc đánh giá mức độ thực hiện và tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Đại lý theo Điều khoản dịch vụ này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý trước của Đại lý. Việc kiểm tra, giám sát hoặc đánh giá có thể được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào mà AIRPAY xem xét là phù hợp, được thực hiện bởi các nhân viên, cán bộ có thẩm quyền của AIRPAY hoặc các nhân viên, cán bộ của các đơn vị được AIRPAY ủy quyền.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đại lý

 
6.1. Tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn khác của AIRPAY, sử dụng đúng mục đích thông tin được cung cấp từ hoặc trong phạm vi Dịch vụ.
6.2. Nếu Đại lý cho rằng có một sự nhầm lẫn hoặc sai sót của AIRPAY trong việc xử lý yêu cầu về giao dịch và/hoặc thanh toán, Đại lý có thể liên lạc trực tiếp với bộ phận hỗ trợ dịch vụ hoặc các điểm giao dịch của AIRPAY để được xem xét giải quyết. Những vấn đề có thể phát sinh:
a) Bất kỳ sự chậm trễ hoặc sai sót nào trong việc xử lý yêu cầu giao dịch, thanh toán của Đại lý; hoặc
b) Nếu phát hiện tài khoản của Đại lý có phát sinh giao dịch thuộc Dịch vụ mà không do Đại lý thực hiện; hoặc
c) Đại lý cho rằng có sự gian lận trong việc sử dụng Dịch vụ.
6.3. Đại lý có thể chấm dứt sử dụng Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào sau khi đã thông báo cho AIRPAY về yêu cầu ngừng sử dụng Dịch vụ. Sau khi chấm dứt sử dụng Dịch vụ, Đại lý không được tiếp tục sử dụng tên truy cập, mật khẩu, và/hoặc các yếu tố định danh khác do AIRPAY cung cấp.
6.4. Đại lý có nghĩa vụ, bằng chi phí của mình, trang bị đầy đủ, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng... để có thể kết nối, truy cập an toàn vào trang web, ứng dụng của AIRPAY để sử dụng Dịch vụ.
6.5. Đại lý chịu trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, v.v.. mà Đại lý sử dụng khi kết nối, truy cập vào trang web, ứng dụng điện thoại di động nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép tài khoản của Đại lý mà AIRPAY đã cung cấp.
6.6. Đại lý phải đảm bảo an toàn và bí mật đối với bất kỳ tên truy cập, mật khẩu truy cập, và các yêu tố định danh khác mà AIRPAY cung cấp. Đại lý hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp tên truy cập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác bị mất, lợi dụng, tiết lộ cho một bên thứ ba và sẽ chịu mọi rủi ro, thiệt hại gây ra do việc sử dụng trái phép của bên thứ ba đó.
6.7. Đại lý ủy quyền cho AIRPAY được tự động khấu trừ tài khoản của Đại lý để thanh toán cho các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ với các nhà cung cấp mà Đại lý lựa chọn tham gia. Việc thanh toán này có thể được thực hiện theo yêu cầu của Đại lý hoặc theo yêu cầu của chính nhà cung cấp dịch vụ.
6.8. Đại lý có nghĩa vụ hoàn lại theo bất cứ hình thức nào phù hợp và thuận tiện cho AIRPAY, Nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác trong mọi trường hợp tài khoản của Đại lý được ghi nhận một giá trị lớn hơn giá trị thực tế mà Đại lý đã tự nạp, nhận từ bất cứ nguồn hoặc hình thức hợp pháp nào khác mà Đại lý không thể chứng minh được, dù với bất cứ lý do gì. AIRPAY bảo lưu quyền được yêu cầu Đại lý hoàn lại giá trị chênh lệch hơn trong toàn thời gian Đại lý sử dụng Dịch vụ và cho đến khi khoản giá trị chênh lệch được hoàn về cho AIRPAY à/hoặc bên thứ ba nào khác là chủ sở hữu hợp pháp của khoản giá trị đó.
6.9. Tất cả các điều khoản và điều kiện này vẫn có hiệu lực sau khi Đại lý ngừng hoặc chấm dứt sử dụng Dịch vụ. Ngay cả khi đã ngừng, chấm dứt sử dụng Dịch vụ, Đại lý vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này ở chừng mực liên quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm của Đại lý trong thời gian sử dụng Dịch vụ.

Điều 7. Phí Dịch vụ

 
7.1. Phí sử dụng Dịch vụ (nếu có) được AirPay., JSC công bố cho từng thời kỳ qua các kênh thông tin của AirPay., JSC.
7.2. Đại lý ủy quyền cho AirPay., JSC được quyền tự động khấu trừ tài khoản của Đại lý để thanh toán phí sử dụng Dịch vụ này.
7.3. Phí dịch vụ có thể được thu trước, sau hay ngay khi phát sinh giao dịch tùy vào từng loại hình dịch vụ mà AirPay., JSC cung cấp.

Điều 8. Quyền sở hữu trí tuệ

 
AIRPAY là chủ sở hữu duy nhất, độc quyền và toàn vẹn đối với các thiết kế, biểu tượng, ngôn ngữ, hình ảnh, logo, nhãn hiệu, tên thương mại, các giải pháp công nghệ, ứng dụng, báo cáo và/hoặc bất cứ phần nào cấu thành nên các yếu tố trên, độc lập hoặc kết hợp, bao gồm nhưng không giới hạn tên miền và/hoặc thông tin khác do AIRPAY cung cấp cho hoặc Đại lý nhận hoặc có được trong quá trình sử dụng Dịch vụ. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của AIRPAY liên quan và/hoặc xuất phát từ Dịch vụ đều được bảo hộ hợp háp và đầy đủ theo quy định của pháp luật liên quan. Mọi sự sao chép, thay đổi, đăng ký, sửa đổi hoặc bất cứ hành vi nào đối với bất cứ phần nào thuộc các yếu tố của quyền sở hữu trí tuệ nêu tại Điều này mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của AIRPAY đều bị xem là vi phạm Điều khoản sử dụng này, và AIRPAY bảo lưu toàn bộ quyền hạn để thực hiện các hành động hợp pháp để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. 

Điều 9. Thay đổi điều khoản sử dụng

 
9.1. AIRPAY có thể thay đổi nội dung điều khoản sử dụng này bằng cách gửi thông báo thay đổi cho Đại lý.
9.2. Đại lý được xem là đã nhận thông báo nếu:
a) Các thông báo này đã được đưa lên website tại địa chỉ: http://daily.airpay.vn; hoặc
b) Các thông báo này đã được gửi tới địa chỉ thư điện tử (e-mail) mà Đại lý đăng ký với AIRPAY; hoặc
c) Được thông báo tại các điểm giao dịch của AIRPAY; hoặc
d) Các thông báo này đã được gửi tới địa chỉ liên lạc mà Đại lý đã đăng ký với AIRPAY sau khoảng thời gian qui định thường lệ của bưu điện; hoặc
e) Được gửi tới số điện thoại Đại lý đăng ký sử dụng Dịch vụ.

Điều 10. Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

 
Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện điều khoản sử dụng này và các bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục đính kèm (nếu có). Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng hoặc hòa giải. Trường hợp thương lượng hoặc hòa giải không thành, thì một trong các bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra giải quyết bằng trọng tài thương mại tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo thủ tục tố tụng của Trung tâm này. Địa điểm thực hiện tố tụng là Hà Nội. 

Điều 11. Quy định chung

 
11.1. Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.
11.2. Điều khoản sử dụng này và các tài liệu kèm theo (nếu có) tạo thành một thỏa thuận tổng thể, và là các phần không tách rời nhau. Bằng việc chấp nhận và sử dụng Dịch vụ, Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ đúng, đầy đủ những điều khoản, điều kiện như trên và các quy định liên quan của pháp luật.